Organic Onion Sticker
สติ๊กเกอร์หัวหอม แปะทุกที่ บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก ภูมิแพ้

สติ๊กเกอร์หัวหอม, Happy Noz, คัดจมูก, ลูกไม่สบาย,
ภูมิแพ้, น้ำมูกไหล, ลูกเป็นหวัด,